NCS-järjestelmä

NCS-VÄRIT NIIN KUIN SILMÄ NE NÄKEE


NCS Natural Color System on looginen värijärjestelmä, joka on rakennettu sen mukaan, miten silmä näkee värit. NCS-järjestelmällä voidaan jokaiselle mahdolliselle havaittavalle värisävylle antaa yksiselitteinen NCS-värikoodi.

Värijärjestelmä perustuu kuuteen perusväriin, joiden avulla ihmissilmä voi hahmottaa eri värisävyjä. Nämä perusvärit ovat valkoinen W, musta S, keltainen Y, punainen R, sininen B ja vihreä G. Huomaa, että tässä järjestelmässä myös vihreä luokitellaan perusväriksi. NCS-järjestelmässä värisävy määritellään sen mukaan, miten paljon se muistuttaa kutakin määritettyä perusväriä.

Esimerkiksi NCS-määritelmässä S 2030-Y90R osio 2030 tarkoittaa nyanssia. Tämä kertoo, miten paljon värisävyssä on mustaa ja tässä sitä on 20%. Luvun toinen osa 30 tarkoittaa puhtaan värin kylläisyysastetta (kromaattisuus), mikä tässä tapauksessa on 30%.

Lukuarvo Y90R määrittelee värin sävyn. Värisävy määritellään kahden perusvärin määrien suhteissa. Tässä tapauksessa värisävyt ovat keltainen Y ja punainen R. Värisävyssä Y90R on 10% keltaista ja 90% punaista.

Puhtaissa harmaissa sävyissä ei ole havaittavissa mitään värisävyjä. Valko-musta väriakselin sävyissä on tunnuskirjain N, joka merkitsee neutraalia. Sävy 0300-N on puhtaan valkoinen. Seuraavat sävyt ovat 0500-N, 1000-N , 1500-N jne. päättyen sävyyn 9000-N, joka on puhdas musta sävy.

Värikoodin kirjain S tarkoittaa, että värisävyn määrittelyyn on käytetty mallia, joka on toisesta (Second) värimallistosta. Tämä mallisto on näiden sivujen kirjoitushetkellä (v. 2001) voimassa.

 

NCS-järjestelmässä kaikki värisävyt on järjestetty tilaan, joka muistuttaa hyrrämäistä kaksoiskartiota. Hyrrän huipulla on valkoinen, pohjalla on musta. Muut perusvärit, eli keltainen, punainen, sininen ja vihreä ovat tässä järjestyksessä kaksoiskartion uloimmalla kehällä. Tämän tilan sisäpuolella ovat kaikki värisävyt. Kaksoiskartio voidaan jakaa helpommin havaittaviin ja suunnittelutyökaluna käytettäviin kaksiulotteisiin osiin. Näitä ovat NCS-väriympyrä ja NCS-värikolmio.

NCS-VÄRIKOLMIO

NCS-värikolmio on NCS-väritilan pystysuuntainen poikkileikkaus. Kolmion kärkinä ovat valkoinen W, musta S ja kulloinkin valittu värisävy C (kromaattisuus). Tässä esimerkissä värisävynä on erittäin punainen keltaisen sävy Y90R. Saman sävyn eri väreissä voi olla eri määrä mustaa ja värikylläisyyttä (kromaattisuutta). Näitä yhdistelmiä kutsutaan nyansseiksi. Eri värien keskinäinen suhde voidaan havainnollistaa värikolmiossa. Kolmion kannan muodostaa valkoisen ja mustan värien jana. Tämän janan sävyt ovat täysin neutraaleja. Kolmion kärjen muodostaa täysin puhdas ja kirkas värisävy (C). Kun kukin kolmion sivu jaetaan sataan osaan, voidaan jokaisen nyanssin tarkka arvo ilmoittaa suhteena värikolmion kärkiin. Niinpä värisävy S 2030-Y90R ilmoittaa, että kyseisessä nyanssissa on 20% mustuutta ja 30% värikkyyttä. Värikkyyden perussävy on Y90R. Mustuuden, valkoisuuden ja värikkyyden lukuarvojen summa on aina 100. Niinpä nyanssissa jossa on 20% mustaa ja 30% värikkyyttä on siten 50% valkoisuutta.

NCS-VÄRIYMPYRÄ

NCS-väriympyrä on NCS-väriavaruuden poikkileikkaus. Neljä perusväriä eli keltainen Y, punainen R, sininen B ja vihreä G ovat ympyrän kehällä, kuten pääilmansuunnat kompassin kehällä. Jokainen päävärien välinen ympyrän kehän neljännes on jaettu sataan osaan. Kuvan värisävyssä Y90R on siten 10% keltaisuutta ja 90 % punaisuutta.

 

 

SUUNNITTELIJAN HYÖDYT

Tee visioistasi totta – ilman kompromisseja


Suunnittelijan tehtävä ja jopa velvollisuus on visioida. Kokeilla, uskaltaa, unelmoida, jopa leikkiä väreillä. Kuvioilla, sävyillä, häivytyksillä, korostuksilla, nyansseilla. Välillä sävy sävyyn, välillä kontrasteilla.

Suunnittelijalla on oikeus nähdä unelmiensa toteutuvan.

Nyt voimme esitellä välineen, jolla unelmat saadaan toteutettua. Ilman kompromisseja suunnittelussa. Ilman pettymyksiä tai harmeja toteutusvaiheessa.

NCS (Natural Colour System) on suunnittelijan looginen työkalu.

Ihmissilmä kykenee erottamaan noin 10 miljoonaa eri värisävyä. Tähän vaihtoehtojen kaaokseen tarvitaan järjestys, jotta suunnittelijan tahto välittyisi maalin sävyttäjälle ja edelleen maalarille. Sama ongelma koskee myös kohteeseen tulevia muovi- metalli- ja tekstiilipintoja.

Järjestelmän tulee olla yhteismitallinen, helposti tarkistettava, looginen ja yhteensopiva eri materiaalien välillä. Näillä vahvuuksilla suunnittelija saa eri materiaalit tottelemaan näkemystään.

Lisäksi järjestelmän tulee antaa tietoa eri värisävyjen keskinäisestä harmoniasta.
Järjestelmän tulee olla luotettava.
NCS on kaikkea tätä.

NCS on looginen ja yhteismitallinen

NCS perustuu kuuteen perusväriin: valkoinen (W), musta (S), keltainen (Y), vihreä (G), sininen (B) ja punainen (R). Värit on ryhmitetty kaksoiskartioon siten, että valkoinen on ylhäällä ja musta alhaalla. Muut perusvärit ovat kaksoiskartion leveimmällä kohtaa. Tämän kohdan poikkileikkausta kutsutaan väriympyräksi.

Värisuunnittelua varten kaksoiskartio voidaan jakaa aivan kuin appelsiini lohkoihin. Näiden lohkojen kärjissä ovat puhdas valkoinen, puhdas musta ja kolmannessa kärjessä kirkas värisävy. Tällaista lohkoa kutsutaan värikolmioksi.

Teoriassa värikolmioita voi olla lukemattomia. NCS-vakiovärikarttaan on määritelty 40 perusväriä, joten vakiovärikolmioita on 40 kpl.

NCS-värikolmio on suunnittelijan työväline

NCS-värikolmio on värien ryhmittelymalli, joka antaa suunnittelijalle työvälineen luoda harmonisia värikokonaisuuksia. Värikolmioissa on eri värisävyt laitettu koordinaatistoon valkoisuuden W, mustuuden S ja värisävyn C suhteen. Alla olevassa esimerkissä näkyy, että värisävyssä S2050 –R50B värinäyte löytyy kohdasta, jossa on 20% mustuutta, ja 50% värikylläisyyttä. Värisävy on R50B, jonka paikka näkyy oheisessa väriympyrässä. Kyseessä on värisävy, jossa on yhtä paljon punaista ja sinistä värisävyä, 20 % mustaa ja 30% valkoista. Eli maallikkokielellä vaalean violetti väri.

Värikolmio antaa myös hyödyllisenä lisätietoina vaaleusarvon v, tässä tapauksessa 0,8 ja valonheijastuskyvyn Y1, joka tässä tapauksessa on 59.

Värikolmiota käyttäen voidaan värisuunnitelma tehdä siten, että värien keskinäinen jäsennys noudattaa samaa kriteeriä. Alempana on kuusi esimerkkiä, millä eri tavoin värejä voi hahmottaa.

Ne värisävyt, joilla on sama valkoisuus, löytyvät S- ja C-kärkien kanssa samansuuntaisilta suorilta linjoilta.

Ne värisävyt, joilla on sama mustuus, löytyvät W- ja C-kärkien kanssa samansuuntaisilta suorilta linjoilta

Ne värisävyt, joilla on sama värikylläisyys löytyvät W- ja S-kärkien kanssa samansuuntaisilta linjoilta.

Ne värisävyt, joilla on sama nyanssi (mustuuden ja värikylläisyyden lukuarvot samat) löytyvät jokaisesta värikolmiosta samasta paikkaa huolimatta siitä, millaisesta perusvärien suhteutuksesta on kyse. Tässä kolmiossa on merkitty nyanssin 2030 paikka.

Esimerkki värien suhteutuksesta. Tässä kolmiossa on merkitty kolme suoraa, joiden varrella sävykkyyden ja valkoisuuden suhde on sama. Mikäli halutaan värejä, joissa sävykkyyden ja mustuuden suhde on sama, on suorien lähtöpisteenä piste W. Kun halutaan värejä, joissa valkoisuuden ja mustuuden suhde on sama, on lähtöpisteenä piste C.

Mikäli halutaan värejä, joissa on sama vaaleus, käytetään pienellä painettua W-S suoran apuasteikkoa, jossa näkyvät sekä vaaleusarvo että värin heijastuskyky.

 

HYÖDYT KÄYTTÄJÄLLE

NCS-värijärjestelmä  - Laatua ja työn sujuvuutta maalaukseen.

NCS (Natural Color System) on värijärjestelmä, joka perustuu siihen, miten silmä näkee värit. Se tarjoaa paljon etuja suunnittelijalle, mutta myös sekä maalaajalle että maalauttajalle.

1. Katkeamaton laatuketju

Värikokonaisuuden suunnittelu voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen: A. Suunnitteluvision luominen - ideointivaihe, B. Analysoidaan nykyinen värimaailma ja käytettävät materiaalit, C. Valitaan käytettävät värit, D. Määritetään käytettävät värit käytettävän värijärjestelmän koodeihin ja E. Väripinta tehdään ja valmis tulos kontrolloidaan.

Jotta tulos olisi joka vaiheessa sama, on värijärjestelmän hyvä olla looginen, aukoton ja pysyvä. NCS on kaikkea tätä.

2. Soveltuvuus kaikkiin materiaaleihin

NCS-järjestelmä perustuu siihen, miten silmä näkee värit. Samoja lainalaisuuksia voidaan käyttää huolimatta siitä, mitä materiaalia pinta on tai miten se on pintakäsitelty.

3. NCS perustuu siihen miten silmä näkee värit

Kulloinkin havaittava värivivahde voidaan määritellä neljän osion mukaan.: Mustan, valkoisen ja värikylläisyyden sekä värisävyn mukaan. Tällaisia yhdistelmiä kykenee ihmissilmä erottamaan noin 10 miljoonaa. Jotta tähän kaaokseen saataisiin järjestys, tehtiin Ruotsissa 70-luvulla noin 10 vuotta kestänyt koesarja. Noin 60.000 koesarjan aikana tehtiin miljoonia värivertailuja. Kokeeseen osallistui satoja ihmisiä. Aistihavaintoja tukivat fysikaaliset mittaukset (valon aallonpituuden mittaus, heijastuskertoimen mittaus).

Näiden mittausten pohjalta julkistettiin vuonna 1979 NCS-järjestelmä, josta tuli Ruotsin virallinen väristandardi. Väristandardia on edelleen kehitetty ja nyt voimassa oleva versio ilmestyi vuonna 1995. NCS-järjestelmää laajennettiin vuonna 2004 ja nyt järjestelmässä on 1950 vakioväriä.

4. NCS -järjestelmä on looginen ja pysyvä

Väristandardissa on pyritty kymmenjärjestelmään. NCS-värijärjestelmässä vakiovärit yleensä näytetään mustuuden tai värikylläisyyden suhteen 10 yksikön eroin toisistaan. (Pienessä joukossa värejä ero on 5 yksikköä).

NCS-värijärjestelmän värikoodin eri osat ovat kuin karttakoordinaatit väriavaruudessa. Näin värikoodi on looginen. Siitä on helposti pääteltävissä eri osien keskinäiset suhteet. Värikoodi on myös pysyvä. Tietylle värivivahteelle on ja pysyy ikuisesti sama koodi. Värikoodia ei tarvitse muodistaa kauppanimikkeiden tai mallistojen vanhentuessa.

Tämä auttaa kiinteistönomistajia. Kun halutaan paikkamaalata rikkoutunutta tai töhrittyä maalipintaa, löytyy oikea sävy viimeisen maalausurakan asiakirjoista. Jos tietoa ei löydy, voidaan käyttää joko värisävymittaria tai värimalleja.

5. NCS- järjestelmä on yleispätevä

NCS-järjestelmää luotaessa on lähtökohtana ollut se, miten silmä näkee värit. Se ei ole kiinni väripigmenttien käytöstä, ei värjättävästä materiaalista eikä ole sidonnainen mihinkään värivalmistajaan.

Näin järjestelmä antaa suunnittelijalle vapauden yhdistellä eri materiaaleja siten, että lopputulos on harmoninen. Maalipinnoissa voidaan kuhunkin maalattavaan pintaan valita teknisesti sopivin maali. Saman tilan eri pinnat voidaan sävyttää keskenään yhteensopiviksi vaikka maalit olisivatkin eri valmistajilta.

6. NCS Nopeuttaa yhteistyötä kohteissa

Liiketilojen rakennuskohteessa voi toteuttajien, suunnittelijoiden ja rakennuttajan lisäksi olla vaikuttajana neljäskin osapuoli - tilojen käyttäjä. Liikeketjujen myymälätilat noudattavat tarkkaan keskitetysti määrättyä yrityskuvasäännöstöä. Näissä tapauksissa asetettu värimaalima toistuu uskollisesti, kun määrittämiseen on käytetty tuottajavapaata koodistoa. Yhtenäinen värikoodisto myöskin vähentää suunnittelukuluja, koska tieto on helppo välittää suoraan maalausurakoitsijalle.

7. NCS on omaksuttu moneen käyttöön

NCS-järjestelmää käyttävät monet pinta- ja sisustusmateriaalitoimittajat. Muun muassa kolmen johtavan maalitehtaan (Tikkurila Oy, Teknos Oy, Akzo Nobel/Sadolin) sävytyskoneet tuntevat kukin tuhansia NCS-koodeja. Samoin laminaattivalmistajat Perstorp ja Formica käyttävät NCS-koodeja.

Täydellisen NCS-koodien käyttäjän listan löydät sivulta www.ncscolor.com. Järjestelmän käyttäjien määrä on kaiken aikaa kasvussa.

8. NCS tarjoaa useita työkaluja suunnitteluun ja laadunvalvontaan

Maalauksen laadunvalvontaa helpottavat NCS-Standard-sarjaan kuuluvat yksilötarkistetut väriarkit. 

 

 


Kustannus Oy Hakkuri   |  Rautatieläisenkatu 1 C, 00520 Helsinki   |   info(at)ncscolourfin.com

©2018 NCS Colour Centre Finland - Kotisivukonkarit (MMD Networks Oy)